Prosjektet Att Göra Regionala Skillnader till Styrka, som har gått over nesten fire år i et samarbeid mellom Østlandsforskning, Centrum för forskning om regional utveckling ved Karlstads Universitet (Cerut) og Högskolan i Dalarna, ble avsluttet med en konferanse i Karlstad 14. februar.

Konferansen samlet rundt 60 politikere og representanter fra myndigheter og organisasjoner som er involvert i grenseregionale spørsmål. Både konferansen og publikasjonene fra arbeidet fikk svært gode tilbakemeldinger og ble bredt omtalt i pressen gjennom innslag i både norsk og svensk radio og i svenske aviser.

Presentasjonene på konferansen kan lastes ned her.

En brosjyre fra samarbeidet finner du her (.pdf).