Regjeringen la 1. mars fram sin distrikts- og regionalmelding med tittelen Ta heile Noreg i bruk. I meldingen vises det til forskning på norske fjellområder gjennomført av Østlandsforskning.

Du kan lese hele meldingen her og forskningen gjort av Østlandsforskning omtales i kapittel 8.4, side 120.

Du kan lese aktuell ØF-rapport her.