Dette er Østlandsforskning i 2022

Østlandsforskning er et eksternt finansiert institutt organisert under Handelshøgskolen Innlandet, ved Høgskolen i Innlandet.

Instituttleder er Tonje Lauritzen, hun er sosiolog fra NTNU og i forskningen hennes inngår evalueringer og følgeevalueringer i offentlig sektor og prosjekter med perspektiver som kjønn, likestilling, barn og ungdom og mangfold i organisasjoner.

I 2022 er vi 17 forskere i Østlandsforskning. I tillegg jobber Katrin Austnes med prosjektøkonomi og Windy Kester Moe med kommunikasjon.

Våre forskere

Lese mer?

Les mer om våre prosjekter og strategi her

Se her hva andre å si om oss (videosnuttene ble tidligere publisert som del av vår julekalender på Facebook)

Finn ut mer om Høgskolen i Innlandet her

Les mer om Østlandsforsknings historie her

Les mer om hver ansatt her