Dette er Østlandsforskning i 2022

Østlandsforskning er et eksternt finansiert institutt organisert under Handelshøgskolen Innlandet, ved Høgskolen i Innlandet. Instituttleder er Tonje Lauritzen, hun er sosiolog fra NTNU og i forskningen hennes inngår evalueringer og følgeevalueringer i offentlig sektor og prosjekter med perspektiver som kjønn, likestilling, barn og ungdom og mangfold i organisasjoner. I 2022 er vi 17 forskere i… Les mer »