Dette er Østlandsforskning i 2023

Østlandsforskning leverer kunnskap av høy faglig kvalitet og som er relevant for samarbeidspartnere og samfunnet. Vi er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt under Høgskolen i Innlandet og tilbyr forskning og kunnskapsbaserte utredninger og evalueringer innen flere fagområder. Våre forskningsområder er: Regional utvikling i distriktsområder  Mangfold, likestilling og inkludering  Tjenesteinnovasjon i privat og offentlig sektor  Vi er fleksible,… Les mer »