Veronica Blumenthal

Veronica Blumenthal ble ansatt som forsker ved Østlandsforskning i 2020 og jobber med prosjekter innen reiseliv, regional utvikling, kultur og bærekraft. Blumenthal ferdigstilte i 2021 sin doktorgrad i reiseliv om temaet "Immersive experiences in the context of managed visitor attractions" ved Norsk Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger. Fra før har hun en bachelorgrad i reiselivsledelse fra Høgskolen i Innlandet og en master i naturbasert reiseliv fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Veronica har jobbet med markedsføring i reiselivet i flere år og har bred internasjonal erfaring fra blant annet Nederland, New Zealand og Danmark. Hun er brennende opptatt av forskningskommunikasjon og er en aktiv forskningsformidler. Per januar 2023 har hun delvis permisjon for å jobbe ved Transport Økonomisk Institutt i Oslo.

Publikasjoner

Veronica Blumenthal har 3 publikasjoner på ostforsk.no.

Evaluering av Kompetanseteam

Dette notatet omhandler evalueringen av Nordre Lands Kompetanseteam og utgjør et kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av Kompetanseteamet. Kompetanseteam er et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid om behov for kompetanse og tilrettelegging for kompetanseheving i kommunen. Målgruppen er...