Dette notatet representerer en systematisk gjennomgang av nyere nordisk forskningslitteratur
knyttet til sosial bærekraft og fritidsboligutvikling.

Bestill rapport

Fritidsboligbefolkningen og lokalsamfunnet – Kan fritidsboligeierne bli en ressurs for lokal utvikling? | (rapportnr. 202122)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X