Hvordan kan adgang til fritidsboliger øke raskere enn ved å kun bygge nye fritidsboliger?

Rapporten handler om tilgang til dagens og morgendagens fritidsboliger i Vestfold og Telemark. Rapporten inneholder analyse av tilgang til fritidsbolig I Vestfold og Telemark. Videre drøftes muligheter og virkemidler som kan øke bruk av eksisterende fritidsboliger, isolert sett så vel som i perspektivet effektiv bruk av arealer. Bruk av eie- og/eller leiemodeller for fritidsboliger inngår i… Les mer »

Fritidshusene og deres brukere

Høsten 2017 ble det gjennomført en undersøkelse om fritidsboliger og fritidsboligbruk i Sjusjøområdet helt nord i Ringsaker kommune. Resultatene er basert på svar fra 1456 fritidsboligeiere og -brukere. Rapporten tar opp temaer som omhandler bruk av fritidshuset og områdene på Sjusjøen, muligheter for kollektive transportordninger til/fra og internt i området, synet på framtidig utbygging, service… Les mer »

Ringvirkninger av fritidsbebyggelse

Rapporten gjennomgår kunnskapsstatus for ringvirkninger av fritidsbebyggelse i finsk og skandinavisk kontekst. Det trekkes også opp status når det gjelder standard og ferdsel ut fra fritidsboliger, samt oppsummerer politiske og sosiale virkninger. Konklusjonen er at det er liten systematisk samlet kunnskapsbase om de fleste aktuelle kunnskapsområder bortsett fra lokaløkonomiske virkninger. I rapporten gjengis også resultater… Les mer »