Hytteforbudets betydning – en bortfallsanalyse

12. mars 2020, som for ettertiden blir stående som en merkedag, var dagen da Norge stengte ned som følge av covid-19, omtalt som korona-pandemien. Kort tid etter innførte regjeringen et forbud mot å oppholde seg på fritidsboliger utenfor egen bostedskommune. Med dette bakteppet, er det gjennomført en bortfallsanalyse. Det vil si en analyse av bortfall… Les mer »

Hvordan kan adgang til fritidsboliger øke raskere enn ved å kun bygge nye fritidsboliger?

Rapporten handler om tilgang til dagens og morgendagens fritidsboliger i Vestfold og Telemark. Rapporten inneholder analyse av tilgang til fritidsbolig I Vestfold og Telemark. Videre drøftes muligheter og virkemidler som kan øke bruk av eksisterende fritidsboliger, isolert sett så vel som i perspektivet effektiv bruk av arealer. Bruk av eie- og/eller leiemodeller for fritidsboliger inngår i… Les mer »

Fritidsboliger og friluftsliv i fjellområdene

Det er gjennomført en analyse av fritidsbyggstrukturen i fjellområdet. Vekst, lokalisering og trender er drøftet – det siste ført fram til 2030. Det er videre fokusert på interaksjon mellom fritidsbygg, friluftsliv og landskapsinngrep.

Fritidshusene og deres brukere

Høsten 2017 ble det gjennomført en undersøkelse om fritidsboliger og fritidsboligbruk i Sjusjøområdet helt nord i Ringsaker kommune. Resultatene er basert på svar fra 1456 fritidsboligeiere og -brukere. Rapporten tar opp temaer som omhandler bruk av fritidshuset og områdene på Sjusjøen, muligheter for kollektive transportordninger til/fra og internt i området, synet på framtidig utbygging, service… Les mer »

Ringvirkninger av fritidsbebyggelse

Rapporten gjennomgår kunnskapsstatus for ringvirkninger av fritidsbebyggelse i finsk og skandinavisk kontekst. Det trekkes også opp status når det gjelder standard og ferdsel ut fra fritidsboliger, samt oppsummerer politiske og sosiale virkninger. Konklusjonen er at det er liten systematisk samlet kunnskapsbase om de fleste aktuelle kunnskapsområder bortsett fra lokaløkonomiske virkninger. I rapporten gjengis også resultater… Les mer »