Rapporten handler om tilgang til dagens og morgendagens fritidsboliger i Vestfold og Telemark. Rapporten inneholder analyse av tilgang til fritidsbolig I Vestfold og Telemark. Videre drøftes muligheter og virkemidler som kan øke bruk av eksisterende fritidsboliger, isolert sett så vel som i perspektivet effektiv bruk av arealer. Bruk av eie- og/eller leiemodeller for fritidsboliger inngår i vurderingene. Relevante FNs bærekraftmål drøftes i perspektivet økt tilgang til fritidsboliger.

Bestill rapport

Hvordan kan adgang til fritidsboliger øke raskere enn ved å kun bygge nye fritidsboliger? | (rapportnr. 202110)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X