Hvordan kan adgang til fritidsboliger øke raskere enn ved å kun bygge nye fritidsboliger?

Rapporten handler om tilgang til dagens og morgendagens fritidsboliger i Vestfold og Telemark. Rapporten inneholder analyse av tilgang til fritidsbolig I Vestfold og Telemark. Videre drøftes muligheter og virkemidler som kan øke bruk av eksisterende fritidsboliger, isolert sett så vel som i perspektivet effektiv bruk av arealer. Bruk av eie- og/eller leiemodeller for fritidsboliger inngår i… Les mer »