Her kan du se alle videohilser  fra gamle venner, kolleger, gode samarbeidspartnere og støttespillere.

  1. desember: Hilde Ulvatne Marthinsen, Styreleder Østlandsforskning AS

2. desember: Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen

3. desember: forskere skal ikke kastes

4. desember, Nina Kristiansen, redaktør i forskning.no

5. desember, Mimring med Tor Arnesen, ØF-er siden 1987

6.desember: i dag flytter vi fra Storgata til Nyhove

7. desember, Thomas Streifeneder, EURAC research Italia

8. desember, Kjell Overvåg, Senter for Reiselivsforskning

9.desember, Arnfinn Nergård, fylkesordfører i Hedmark

10.desember, Roy Carstens, leder i NAV Ringsaker

11.desember, Marie Clotteau, Director of Euromontana

12.desember, Terje Skjeggedal, professor ved NTNU

13. desember, Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen

14.desember, Liv Engravslia, Mattilsynet

15.desember, Kari Randen fra Fjellnettverket

16.desember, Fylkespolitiker Aud Hove

17.desember, fiskebutikk Knutstad og Holen

18.desember, Hanne Mari Nyhus, Lillehammer Kommune

19.desember, Frode Rønsberg fra KS Menn i helse

20.desember, Hanne Astrup Velure, politiker

21.desember, Bjørnar Sæther, 2-er og professor Universitet i Oslo

22.desember, hva har framtidens Østlandsforskere lyst å forske på?

23.desember, Peer Jacob Svenkerud, dekan Handelshøgskolen i Innlandet

24.desember, Sluttrapport fra julebordet