Ansatte

Vi flytter!

Per april 2024 blir ostforsk.no ikke lenger oppdatert. I løpet av året flytter vi innholdet fra denne siden til Høgskolen i Innlandets domene under https://www.inn.no/ostforsk/ Under 'publikasjoner' finner du fortsatt alle våre publiserte forskningsrapporter i perioden 1984-mars 2024. Publikasjoner fra 2019 og seinere er også...Les mer
Ansatte

Gudbrand Lien (1966-2024)

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Gudbrand Lien er død. Gudbrand var over mange år tilknyttet Østlandsforskning i ulike roller. Først i delt stilling og deretter i en bistilling som forsker i perioden 2003 til 2012. Fra 2017 til 2018...Les mer
Innlandet, Rapport

Verdien av idrett i Innlandet

Idrettens betydning og innflytelse strekker seg dypt i ulike aspekter av samfunnsutvikling i Innlandet. Dette viser en kartlegging av idrettens betydning i Innlandet som forsker Iveta Malasevska har gjort for Innlandet fylkeskommune. Formålet er å øke kunnskapen om hvordan ulike deler av idretten bidrar til...Les mer
Regional utvikling, rurale områder

Europeisk prosjekt om innovativ planlegging

Sammen med kollegaer fra Høgskolen i Innlandet, Linköping Universitet og Swiss Center for Mountain Research har Østlandsforskning støtte fra det europeiske ESPON-nettverket for et prosjekt rundt innovativ planlegging. – Det er litt ærefullt og litt spennende, fordi det er eksperimentelle elementer i prosjektet og vi skal...Les mer
Likestilling

Ny rapport og nytt prosjekt om skeive perspektiver

En spørreundersøkelse, en rapportlansering og et nytt prosjekt: det er travle dager for forsker Janne Bromseth. Hun er er prosjektleder for en evaluering av Regnbuefyrtårnmerket. Regnbuefyrtårn er et kvalitetsmerke for arbeidsplasser som har gjennomført grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold og satt i gang endringsprosesser...Les mer
Samarbeid

I gang med forskning for NAV

NAV-kontorene i hele Norge tar i bruk et nytt digitalt verktøy som skal hjelpe folk i arbeid. Sammen med kollegaer fra Høgskolen i Innlandet følger forsker Asbjørn Kårstein prosessen. Prosjektet heter VIT, som står for Veiledning og Informasjonstilgang - konsekvenser av nye digitale løsninger for...Les mer
Nytt forskningsprosjekt

Nå skjer det mye hos Østlandsforskning

Høsten har kommet og vi starter med en rekke nye prosjekter, publiserte artikler og seminarer og workshops. Nye prosjekter Kjønnsforsker Janne Bromseth er prosjektleder for en evaluering av Regnbuefyrtårnmerket. Regnbuefyrtårn er et kvalitetsmerke for arbeidsplasser som har gjennomført grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold og...Les mer
Likestilling

Vår forskning bidrar til likestillingsarbeid i Slovenia

En spørreundersøkelse Østlandsforskning gjennomførte i fjor i samarbeid med Development Center Murska Sobota i Slovenia, viser variasjon mellom kvinner og menn rundt spørsmålet hvem som gjør mest hjemme i distriktsområder. Mens 71 prosent av mennene rapporterte at de opplever at husarbeid er jevnt fordelt mellom...Les mer