to jenter ser på utsikt over høstfjellet

Høsten har kommet og vi starter med en rekke nye prosjekter, publiserte artikler og seminarer og workshops.

Nye prosjekter

Kjønnsforsker Janne Bromseth er prosjektleder for en evaluering av Regnbuefyrtårnmerket. Regnbuefyrtårn er et kvalitetsmerke for arbeidsplasser som har gjennomført grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold og satt i gang endringsprosesser for å fremme likeverdige tjenester og trygt arbeidsmiljø. Sammen med kollegaer undersøker Bromseth hvilke erfaringer regnbuemerkede virksomheter har gjort seg og hva slags effekter fyrtårnsprosessen har for både for brukere og ansatte. Prosjektet Regnbuefyrtårneffekten er finansiert av Stiftelsen DAM i samarbeid med foreningen FRI.

I samarbeid med Nord-Østerdalen utmarkstjenester skal vi kartlegge verdiskaping i utmarksressurser. Nord-Østerdal Utmarkstjenester AS (NØUT) tilbyr og leverer tjenester innen utmarksforvaltning for ulike grunneierorganisasjoner og utmarksorganiseringer i Nord-Østerdal. Forsker Nora Samuelsen skal sammen med kollegaer ved høgskolen undersøke hvilke potensiale utmarka i Østerdalsregionen har.

Forsker Asbjørn Kårstein involvert i et stort nytt prosjekt som Maria Røhnebæk og flere kollegaer fra Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap skal levere til NAV. Prosjektet heter ‘Informasjonstilgang og veiledningsarbeid: Konsekvenser av nye digitale løsninger for forvaltning og bruk av arbeidsrettede tiltak’, og har som mål å undersøke om digital adgang til NAVs informasjon om arbeidsrettede tiltak har betydning for tildeling, bruk og effekter av tiltakene.

Forsker Aleksander Bern skal blant annet gjennomføre spørreundersøkelser i forbindelse med en kompetansekartlegging om klimavennlige bygg for Innlandet fylkeskommune, og forskerne Iveta Malasevska og Nora Samuelsen skal for samme fylkeskommune se på verdiskaping i idretten i Innlandet.

Det som har skjedd

Det som skal skje

  • I forbindelse med EEA Norway grants-prosjektet Water Matters får vi i september besøk av fire greske forskere. I tre dager skal de på studietur og workshop lære mer om norsk vannforvaltning og vannets betydning i et historisk, kulturelt og økonomisk perspektiv.
  • I september er det også dags for en ny runde med workshops i forbindelse med de unges perspektivmelding. Perspektivmeldingen gir innspill til de som bestemmer over utviklingen av Innlandet og alle mellom 18 og 34 år er invitert til å delta på digital workshop. Påmeldingen til de unges perspektivmelding skjer her
  • Torsdag 5.oktober inviterer vi til vårt årlige næringslivsseminar med Norges Bank, i år på campus Hamar. Her gir representanter for Norges Bank innsikt i fremtidsutsikter for norsk økonomi og forvaltningen av petroluemsformuen. I tillegg blir det foredrag av lokale bedrifter. Påmelding til Norges Bank næringsseminar skjer her (frist 28. september).