Janne Bromseth (51) har denne måned begynt på Østlandsforsknings Hamar-kontor. Janne har en doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU med kjønnsforskning som hovedfelt.

Hun har i mange år forsket og undervist ved kjønnsforskningsenheten ved Stockholms universitet og Universitet i Uppsala, og jobbet med å utvikle normkritisk pedagogikk og prosjekter knyttet til lhbtiq-personers livsløpsfortellinger og aldringsvilkår i Sverige og Norge. Et sentralt interesseområde har vært hvordan en kan skape normbevisste, personsentrerte møter i helse- og omsorgsvirksomheter.

 

Regnbuefyrtårn og nordisk prosjekt

Janne er opptatt av å få integrert kunnskap og perspektiv i kommunal sektor. Som faglig leder for Skeiv kunnskap, har hun blant annet har fått implementert Regnbuefyrtårn for seniorsentre i Oslo. Regnbuefyrtårn er et kvalitetsmerke for arbeidsplasser som har gjennomført grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold og satt i gang endringsprosesser for å fremme likeverdige tjenester og trygt arbeidsmiljø.

Janne er nå i avslutningsfase av et Nordisk råd-prosjekt som kartlegger eldre LGBTI (lesbian, gay, bisexual, tran og intersex)- personers erfaring med helse- og omsorgstjenester i Norden, og kunnskap om kjønn og seksualitet i helse- og sosialfaglig utdanning og profesjonsutøving i Norden.