Kategoriserte innlegg: Nytt forskningsprosjekt

Utvikling av prosjekter relatert til Coronautbruddet

Østlandsforskning har fått interne midler til utvikling av prosjekter i kjølevannet av Covid-2019 krisen. Coronautbruddet bidrar til en rekke «nye» forskningstemaer og muligheter. FoU-utvalget på Handelshøgskolen Innlandet- fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har derfor omdisponert interne midler for å finansiere nye prosjekter og ideer knyttet til pandemien. Totalt ble det bevilget 650.000 til 9 av… Les mer »