Kategoriserte innlegg: Nytt forskningsprosjekt

Nytt EU-prosjekt ESIRA skal forbedre inkludering i rurale områder

-Jeg har stor tro på lokale initiativer som kommer fra grasrota og det blir spennende å bidra til å sette i stand faktiske piloter å forske på dem. Samfunnsgeograf Aleksander Bern vet hva han skal jobbe med de neste fire år. ESIRA heter prosjektet som Bern og kollegaer i høst har fått 7 million kroner… Les mer »

Nå skjer det mye hos Østlandsforskning

to jenter ser på utsikt over høstfjellet

Høsten har kommet og vi starter med en rekke nye prosjekter, publiserte artikler og seminarer og workshops. Nye prosjekter Kjønnsforsker Janne Bromseth er prosjektleder for en evaluering av Regnbuefyrtårnmerket. Regnbuefyrtårn er et kvalitetsmerke for arbeidsplasser som har gjennomført grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold og satt i gang endringsprosesser for å fremme likeverdige tjenester og… Les mer »

Dette skjer i Østlandsforskning nå

Høsten har kommet til Innlandet og vi er godt i gang med gamle, langsiktige prosjekter og starter opp en del nye. I tillegg har vi fått fire nye kolleger, tre på Lillehammer-kontoret og en med Hamar som base. Les her hva som skjer i Østlandsforskning: Nye prosjekter For Kommunal- og Moderniseringsdepartementet skal vi gjøre en… Les mer »

Utvikling av prosjekter relatert til Coronautbruddet

Østlandsforskning har fått interne midler til utvikling av prosjekter i kjølvannet av Covid-2019 krisen. Coronautbruddet bidrar til en rekke «nye» forskningstemaer og muligheter. FoU-utvalget på Handelshøgskolen Innlandet- fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har derfor omdisponert interne midler for å finansiere nye prosjekter og ideer knyttet til pandemien. Totalt ble det bevilget 650.000 til 9 av… Les mer »