Kategoriserte innlegg: rurale områder

Nytt EU-prosjekt ESIRA skal forbedre inkludering i rurale områder

-Jeg har stor tro på lokale initiativer som kommer fra grasrota og det blir spennende å bidra til å sette i stand faktiske piloter å forske på dem. Samfunnsgeograf Aleksander Bern vet hva han skal jobbe med de neste fire år. ESIRA heter prosjektet som Bern og kollegaer i høst har fått 7 million kroner… Les mer »

Europeisk prosjekt om innovativ planlegging

Sammen med kollegaer fra Høgskolen i Innlandet, Linköping Universitet og Swiss Center for Mountain Research har Østlandsforskning støtte fra det europeiske ESPON-nettverket for et prosjekt rundt innovativ planlegging. – Det er litt ærefullt og litt spennende, fordi det er eksperimentelle elementer i prosjektet og vi skal samarbeide med forskere og praktikere i tre land, sier en… Les mer »

Nytt samarbeidsprosjekt med Slovenia: Hvordan står det til med likestilling på bygda?

traktor med tilhenger med gress og to barn på lasset

Bor du ‘på landet’? Hvem gjør hva hjemme hos deg og hvordan opplever du likestilling i hverdagen? Hvordan påvirker dette balansen mellom jobb og fritid? I forbindelse med et nytt internasjonalt forskningsprosjekt om likestilling i distriktsområder ønsker forskere å finne svar på nettopp disse spørsmålene. Prosjektet er et samarbeid mellom en forskningsinstitusjon i Slovenia og… Les mer »

Hvordan vil du at ditt lokalsamfunn ser ut?

Forskere fra Høgskolen i Innlandet og Innlandet Fylkeskommune vil gjerne høre din mening og gode ideer om hvordan vi kan skape levedyktige og inkluderende lokalsamfunn i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal. Derfor inviterer de til idéverksted i Sør-Fron 2.-3. november og i Tynset 10.-11. november. Med idéverkstedene ønsker de å få fram forslag til tiltak som kan… Les mer »

Nytt prosjekt: pilot i arealstrategiarbeid

Handelshøgskolen Innlandet ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring og Østlandsforskning skal i samarbeid med universitet i Tromsø (UiT) utvikle, gjennomføre og evaluere en pilot i bruk av arealstrategi i små distriktskommuner. Piloten er tenkt som et tilbud til seks kommuner i Nordland og Trøndelag, som er med i Distriktssenterets prosjekt «Kommune 3.0». Kommunene skal teste… Les mer »

Pandemien kan være bra for delingsøkonomien

Mens pandemien nesten tar knekken på reiselivs- og opplevelsesbransjen, virker det som vår iver etter å dele blomstrer som aldri før. Det viser forskning gjort av Østlandsforskning i prosjektet CreaTur i regi av Senter for Reiselivsforskning på Lillehammer. En gruppe ungdommer med hockeykøller venter i kø foran disken i BUA Øyer i Gudbrandsdalen. Den lokale… Les mer »