-Jeg har stor tro på lokale initiativer som kommer fra grasrota og det blir spennende å bidra til å sette i stand faktiske piloter å forske på dem. Samfunnsgeograf Aleksander Bern vet hva han skal jobbe med de neste fire år. ESIRA heter prosjektet som Bern og kollegaer i høst har fått 7 million kroner fra Horizon Europe til.

Hva er ESIRA?

ESIRA er en forkortelse ‘Enhancing Social Inclusion in Rural Areas’ (Forbedring av sosial inkludering i rurale områder) og har fokus på mennesker i en sårbar situasjon og den tredje sektor økonomi, som fokuserer for eksempel på sosiale formål, samfunnsengasjement og veldedighet. ESIRA har som mål å støtte innovasjon og grunnleggende samfunnsbygging i rurale områder i hele Europa.

-Konkret skal vi aktiv bistå lokale innovasjonsgrupper som skal forbedre inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Bern. Sammen med Innlandet Fylkeskommune, som er den andre norske partner i ESIRA, velger prosjektgruppen en region i Innlandet der fem piloter skal settes i gang.

Pilotene skal følgeforskes og forskerne skal også studere om eksisterende systemer og tjenester er tilrettelagt for å tilby innovasjon til nettopp rurale samfunn.

Partnere i åtte land

ESIRA forener et mangfoldig konsortium bestående av 15 partnere fra 8 land, inkludert Spania, Ungarn, Serbia, Polen, Litauen, Italia, Norge og Frankrike. Disse partnerne består av universiteter, forskningsinstitutter, nettverk og lokale organisasjoner ansvarlige for prosjektgjennomføringen. Prosjektet har en totalramme på 4,5 million euro (52 millioner kroner).

Viktig med Horizon Europe

Horizon Europe er EU’s viktigste finansieringsprogram for forskning og innovasjon og nåløye er nokså trangt. EU-prosjekter er viktig for både lokalsamfunn, kommuner og organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Instituttleder i Østlandsforskning, Tonje Lauritzen, utdyper: -Vi har i mange år jobbet med prosjekter rundt de komplekse samfunnsutfordringer kommuner og organisasjoner står overfor. Gjennom dette har vi opparbeidet et internasjonalt nettverk med utgangspunkt i rurale områder i Europa, hvor Høgskolen ved Innlandet presenteres som en interessant internasjonal partner.

Hovedprosjektleder i ESIRA er Universitet i Burgos, Spania. I tillegg til Aleksander Bern består prosjektteamet av Nora Warhuus Samuelsen, Line Tholstrup, Lisa Knatterud, Jim Broch Skarli, og Roald Undlien, Seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie, Fakultet for helse og sosialvitenskap.