Sammen med kollegaer fra Høgskolen i Innlandet, Linköping Universitet og Swiss Center for Mountain Research har Østlandsforskning støtte fra det europeiske ESPON-nettverket for et prosjekt rundt innovativ planlegging.

– Det er litt ærefullt og litt spennende, fordi det er eksperimentelle elementer i prosjektet og vi skal samarbeide med forskere og praktikere i tre land, sier en fornøyd prosjektleder, professor Ulla Higdem.

I forrige uke fikk Higdem og kollegaer tildelt pengene fra det europeiske nettverket ESPON – European Territorial Observation Network’ for prosjektet RURALPLAN.

I ett år skal RURALPLAN ha fokus på innovativ planlegging i rurale områder med befolkningsnedgang. Higdem forklarer bakgrunnen for prosjektet:

dame med lyst hår holder kakefatt foran seg og smiler.

Prosjektleder Ulla Higem byr på bakst.

– Vi opplever at nedgang oppfattes som en ‘stigma’, og at dagens teorier og policy kan gi inntrykk av et tapersamfunn hvis befolkningen deres ikke vokser. Prosjektgruppen mener at slike vekstorienterte planleggingsperspektiver hindrer utviklingen av andre proaktive strategier for å håndtere tilbakegangen.

Rural Innovation and Planning Lab

RURALPLAN skal bidra til å endre dette perspektivet ved å fasilitere demokratiske planprosesser med bred medvirkning, hvor en realistisk forståelse av forutsetningene blant annet med hensyn til befolkningsutvikling i distriktskommuner skal ligge til grunn.

Forskerne ved HINN har allerede utviklet en modell til bruk i en slik kunnskapsbasert strategisk planlegging og politikkutforming i rurale områder. Modellen heter RUPIL, Rural Planning- and Innovation Lab.

RUPIL-modellen bygger på godt utprøvd innovasjonsmetodikk, men det er nytt å løfte denne metodikken systematisk inn i en planleggingskontekst.

Både de metodiske erfaringene og de samskapte resultatene fra medvirkningsprossessene i RURALPLAN kan forhåpentligvis være til nytte for samfunnsplanleggere i hele Europa.

RURALPLANs forskerteam er sammensatt av forskere ved HINN, Linköpings Universitet og Swiss Center for Mountain Research.

Også i Sverige og Sveits

– Vi skal gjennomføre RUPIL-prosesser i tre valgte case-områder i 2 kommuner og en region i Innlandet, i Dalarna i Sverige og i en alpin region i Sveits, forteller Higdem.

Testing og evaluering av modellen foregår i samarbeid med caseområdene og  de tre interessentene i prosjektet, nemlig Innlandet fylkeskommune (ledende), Länsstyrelsen i Dalarna og den Sveitsiske State Secretariat for Economic Affairs.

I tillegg skal det utføres dataanalyser, litteraturgjennomganger, dokumentstudier og intervjuer for å gi et overblikk over utviklingstrender rundt planleggingen i de utvalgte områdene med befolkningsnedgang.

Søknaden fikk veldige gode tilbakemeldinger fra evalueringskomiteen, og det ble fremhevet at konseptet på en overbevisende måte vil kunne bidra til oppnåelsen av målene for ESPON.

Prosjektet starter rett før jul og de siste leveransene skal sendes til ESPONS hovedkvarter i Luxemburg i slutten av november 2024.

Prosjektteamet består av:

 • Professor Ulla Higdem fra HINN
 • Professor Kjell Overvåg fra HINN
 • Line Tholstrup fra Østlandsforskning
 • Trude Hella Eide fra HINN
 • Aleksander Bern fra Østlandsforskning
 • Nora Warhuus Samuelsen fra Østlandsforskning
 • Windy Kester Moe (prosjektformidling)
 • Ørjan Lande Hansen (forskerstøtte)
 • Professor Josefina Syssner  fra Linköpings universitet
 • Viseadm. Direktør og forsker Peter Niederer fra Swiss Center for Mountain Research
 • Forsker Vera Ambühl  fra Swiss Center for Mountain Research

  espon logo blått med EU flagg