Kategoriserte innlegg: Kommunal forskning

Nytt prosjekt: pilot i arealstrategiarbeid

Handelshøgskolen Innlandet ved Institutt for organisasjon, ledelse, styring og Østlandsforskning skal i samarbeid med universitet i Tromsø (UiT) utvikle, gjennomføre og evaluere en pilot i bruk av arealstrategi i små distriktskommuner. Piloten er tenkt som et tilbud til seks kommuner i Nordland og Trøndelag, som er med i Distriktssenterets prosjekt «Kommune 3.0». Kommunene skal teste… Les mer »

Strategier, planer og tiltak i kommuner med befolkningsnedgang

Forskning på kommuner med vedvarende nedgang i befolkning tyder på at få av dem tar helhetlige strategiske grep for å tilpasse seg. Dette viser en studie Østlandsforskning har gjort for Distriktssenteret. Flere kommuner med befolkningsnedgang har visjoner eller slagord som skal fylle disse kommunene med et positivt innhold. Det er midlertid utydelig i hvilken grad… Les mer »

Rapporten kommunereform Hamarregionen ferdig

Utredningen Østlandsforskning, Telemarksforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling har gjort for fire kommuner i Hamarregionen, er ferdig. Rapporten er lagt fram og kan lastes ned her.  I lys av kommunereformen og det mandat som ble vedtatt i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker, har kommunene ønsket å få belyst hvordan organiseringen av samarbeidet i Hamarregionen kan optimaliseres…. Les mer »

Kommunereform- hva ungdommer i Hedmark er opptatt av

«Rapporten vi lager i dag må dere lese nøye» uttalte en ungdom fra Hamarregionen på Framtidsverkstedet «Kommunereformen- angår den meg?» forrige måneden. Nå er notatet om ungdommens syn på kommunereform ferdig. På en pressekonferanse i dag fikk ordførere og politikere presentert god råd. Bakgrunnen for arbeidet, som er utført av forsker Per Olav Lund, er at… Les mer »

-Kan spare opptil 12 millioner ved kommunereform

Innsparingspotensialet for en ny kommune i Midt-Gudbrandsdalen ligger i området 7-12 millioner kroner. Dette konkluderer forskere Per Olav Lund og Katrine Gløtvold-Solbu i en utredning for kommunene i Midt-Gudbrandsdalen. Østlandsforskning har på oppdrag fra kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu utredet de økonomiske konsekvensene av en kommunesammenslåing. En ny kommune ville få ca. 13.500 innbyggere. Med innsparingspotensial… Les mer »

Fordeler og ulemper med kommunereform i Nord-Østerdalen

Hva er fordeler og ulemper ved å slå sammen kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen? I samarbeid med Telemarksforsking og Trøndelag Forskning og utvikling (TFoU) skal Østlandsforskning utrede alternativene for disse seks kommuner. Formålet med studien er å utrede tre alternativer: det såkalte 0-alternativet, der dagens kommunestruktur fortsetter, sammenslåingsalternativet, dvs. å danne en ny… Les mer »