Kategoriserte innlegg: Kommunal forskning

Rapporten kommunereform Hamarregionen ferdig

Utredningen Østlandsforskning, Telemarksforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling har gjort for fire kommuner i Hamarregionen, er ferdig. Rapporten er lagt fram og kan lastes ned her.  I lys av kommunereformen og det mandat som ble vedtatt i Stange, Løten, Hamar og Ringsaker, har kommunene ønsket å få belyst hvordan organiseringen av samarbeidet i Hamarregionen kan optimaliseres…. Les mer »

Kommunereform- hva ungdommer i Hedmark er opptatt av

«Rapporten vi lager i dag må dere lese nøye» uttalte en ungdom fra Hamarregionen på Framtidsverkstedet «Kommunereformen- angår den meg?» forrige måneden. Nå er notatet om ungdommens syn på kommunereform ferdig. På en pressekonferanse i dag fikk ordførere og politikere presentert god råd. Bakgrunnen for arbeidet, som er utført av forsker Per Olav Lund, er at… Les mer »

-Kan spare opptil 12 millioner ved kommunereform

Innsparingspotensialet for en ny kommune i Midt-Gudbrandsdalen ligger i området 7-12 millioner kroner. Dette konkluderer forskere Per Olav Lund og Katrine Gløtvold-Solbu i en utredning for kommunene i Midt-Gudbrandsdalen. Østlandsforskning har på oppdrag fra kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu utredet de økonomiske konsekvensene av en kommunesammenslåing. En ny kommune ville få ca. 13.500 innbyggere. Med innsparingspotensial… Les mer »

Fordeler og ulemper med kommunereform i Nord-Østerdalen

Hva er fordeler og ulemper ved å slå sammen kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen? I samarbeid med Telemarksforsking og Trøndelag Forskning og utvikling (TFoU) skal Østlandsforskning utrede alternativene for disse seks kommuner. Formålet med studien er å utrede tre alternativer: det såkalte 0-alternativet, der dagens kommunestruktur fortsetter, sammenslåingsalternativet, dvs. å danne en ny… Les mer »

Anbefaler endringer i Hamars skolestruktur

Større elevgrupper på trinnene, skoleutbygging, justering av skolekretsgrenser og forskriftsendringer. Forskere ved Østlandsforskning kommer med en rekke anbefalinger i rapporten Skolestruktur i Hamar kommune, som presenteres i dag. Skolestruktur Hamar Hamar har ni kommunale skoler på barnetrinnet og tre kommunale skoler på ungdomstrinnet. I tillegg er det 3 private skoler i kommunen. Hovedutfordringene ved dagens struktur… Les mer »

Ser på kommunereform i Trøndelag

Sammen med Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Telemarksforsking har Østlandsforskning utredet framtidig kommunestruktur for kommunene Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer. – Politikerne er mer positiv til fortsatt selvstendighet for sin kommune enn lederne i kommunene. De ansatte plasserer seg mellom lederne og politikerne, sier prosjektleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Kommunereformarbeid Åtte personer fra de tre… Les mer »