Kategoriserte innlegg: Kommunal forskning

Potensielle innsparinger ved kommunereform Lillehammer

I forbindelse med kommunereformen utreder Østlandsforskning innsparingspotensialet til Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu. Ved bruk av dataanalyser og intervjuer skal det undersøkes hvor mye disse kommunene kan spare ved sammenslåing. Hovedfokuset ligger på politisk styring, administrasjon og ledelse. -Formålet med analysene er å beregne mulige økonomiske gevinster ved en sammenslåing av de fire kommunene, sier… Les mer »

Ny rapport om hvordan kommunene henger sammen

«Lillehammer, Øyer og Gausdal er uten tvil de mest integrerte og fungerer allerede i dag mer eller mindre som en enhet.» Dette skriver forskerne i rapporten Funksjonelle samfunnsområder. Innspill til kommunereformarbeidet i Oppland, som publiseres i dag. «Bo- og arbeidsmarkedet strekker seg over dagens kommunegrenser, og arbeidsplassutviklingen i Lillehammer fører til økt bosetting i Øyer… Les mer »

Vi kan kommunereform

Regjeringen har satt i gang en omfattende kommunereform, og alle landets kommuner er invitert å delta i prosessen. Mange kommuner har allerede begynt å utrede forskjellige kommunemodeller. Østlandsforskning har detaljert innsikt i kommunesektoren og kommunereformens intensjon. Vi har nå etablert et eget kompetanseteam for kommunereform. Teamet består av bredde- og dybdespesialister på analyse av befolkning og næringsliv, utmark,… Les mer »

Ser på grunnlag for kommunesammenslåing

Fylkesmannen i Oppland har bedt Østlandsforskning om å bistå med datagrunnlag i forbindelse med kommunereformen. -Vi skal gi Fylkesmannen et mer omfattende datagrunnlag for de vurderinger av aktuelle  sammenslåingsalternativer de er pålagt å fremme for departementet.  I første omgang ser vi nærmere på Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og Valdres, sier prosjektleder Birgitta Ericsson. Østlandsforskning kan benytte… Les mer »

Fra Ny GIV til varig givende

Østlandsforskning har på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS) utredet organisering av og erfaringer med samarbeid mellom kommune og fylkeskommunene i forbindelse med Overgangsprosjektet i Ny GIV. Ny Giv har vært en nasjonal satsning igangsatt av Kunnskapsdepartementet for å sikre at flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring. Datainnsamlingen i utredningen har omfattet intervjuer med prosjektledere… Les mer »