«Lillehammer, Øyer og Gausdal er uten tvil de mest integrerte og fungerer allerede i dag mer eller mindre som en enhet.» Dette skriver forskerne i rapporten Funksjonelle samfunnsområder. Innspill til kommunereformarbeidet i Oppland, som publiseres i dag.

«Bo- og arbeidsmarkedet strekker seg over dagens kommunegrenser, og arbeidsplassutviklingen i Lillehammer fører til økt bosetting i Øyer og Gausdal.», står det videre. «De tre kommunene har også utstrakt interkommunalt samarbeid på flere områder, som næring, økonomi, skatt, IKT, revisjon, teknisk, osv.»

I forbindelse med kommunereformen har Østlandsforskning på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland sett på sammenslåingsalternativene i Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og i Valdres. Fylkesmannen ønsker gjennom rapporten å få mer innsikt i nærings- og befolkningsstrukturer som kan gi et bedre grunnlag for å komme med egne innspill om kommunereformen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

For Midt- og Sør-Gudbrandsdalen har forskerne sett på tre forskjellige kommunekonstellasjoner:

  1. Sør-Gudbrandsdal med Lillehammer, Øyer og Gausdal og Midt-Gudbrandsdal med Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.
  2. Sør-Gudbrandsdal med Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu og Fron med Sør-Fron og Nord-Fron.
  3. En stor kommune, Søndre Gudbrandsdalen.

-Vår drøfting av alternativene begrenses til en regional analyse, der vi belyser hvordan kommunene henger sammen på ulike områder, forklarer prosjektleder Birgitta Ericsson, og understreker at prosjektet kun gir datagrunnlaget, ikke anbefalinger til sammenslåinger.

Dataene viser blant annet at integrasjonen er litt uklar i Midt-Gudbrandsdalen, der Ringebu har tilknytning til både midt- og sørdalens bo- og arbeidsmarked. Det er for eksempel like store andeler som pendler til Lillehammer/Øyer som til Fronkommunene.