Kategoriserte innlegg: Kommunal forskning

Anbefaler endringer i Hamars skolestruktur

Større elevgrupper på trinnene, skoleutbygging, justering av skolekretsgrenser og forskriftsendringer. Forskere ved Østlandsforskning kommer med en rekke anbefalinger i rapporten Skolestruktur i Hamar kommune, som presenteres i dag. Skolestruktur Hamar Hamar har ni kommunale skoler på barnetrinnet og tre kommunale skoler på ungdomstrinnet. I tillegg er det 3 private skoler i kommunen. Hovedutfordringene ved dagens struktur… Les mer »

Ser på kommunereform i Trøndelag

Sammen med Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Telemarksforsking har Østlandsforskning utredet framtidig kommunestruktur for kommunene Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer. – Politikerne er mer positiv til fortsatt selvstendighet for sin kommune enn lederne i kommunene. De ansatte plasserer seg mellom lederne og politikerne, sier prosjektleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Kommunereformarbeid Åtte personer fra de tre… Les mer »

Notat om skolestruktur Lillehammer legges fram

Notatet Skole- og barnehagestruktur i Lillehammer kommune legges fram i dag. Utredningen er skrevet av  Per Kristian Alnes og Tonje Lauritzen og skal bidra inn i kommunens strategiarbeid for fremtidens skole- og barnehagestruktur. Den kan lastes ned her. Studien er svært begrenset og fokuserer på forhold som bosetting, oppvekstmiljø og barnehagens og skolens plass i lokalsamfunnet. -Vi kommer ikke med anbefalinger,… Les mer »

Hamarskolen under lupen

På oppdrag fra Hamar kommune skal Østlandsforskning utrede skolestrukturen i Hamar.  Forskerne skal blant annet belyse kommunens og grunnskolens økonomiske rammebetingelser, elevtallsutvikling, organisering av skolene og kostnader ved drift av ulike skoletyper, samfunnsmessige forhold knyttet til skolestruktur og mulige endringstiltak. Hamar har 9 kommunale skoler på barnetrinnet og 3 kommunale skoler på ungdomstrinnet. I tillegg… Les mer »

Anbefalinger til Tynset kommune

På oppdrag fra Tynset kommune har Østlandsforskning og Feste NordØst utført to utredninger som danner kunnskapsgrunnlaget i kommunedelplanarbeidet for Tynset sentrum. Dette har resultert i to rapporter med anbefalinger som legges fram i dag. Forskerne kommer med flere konkrete forslag til tiltak for å løse utfordringene Tynset kommune står overfor. Blant annet bør det satses mer på… Les mer »

‘Kan spare millioner ved kommunereform’

Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu kan spare opptil 17 til 25 millioner per år ved en kommunesammenslåing. Dette konkluderer forsker Per Olav Lund i en analyse som ble lagt fram i dag. Han understreker at denne utredningen bare dreier seg om innsparingen gjort på politisk og administrativ styring og ledelse. –Ved en kommunesammenslåing er det… Les mer »