Østlandsforskning har på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS) utredet organisering av og erfaringer med samarbeid mellom kommune og fylkeskommunene i forbindelse med Overgangsprosjektet i Ny GIV.

Ny Giv har vært en nasjonal satsning igangsatt av Kunnskapsdepartementet for å sikre at flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring. Datainnsamlingen i utredningen har omfattet intervjuer med prosjektledere i samtlige fylkeskommuner, dokumentstudier og casestudier i tre fylkeskommuner. Rapporten beskriver organisering, tiltak og erfaringer fra alle fylkeskommunene. Den drøfter muligheter, utfordringer og flaskehalser og hvordan samarbeidet kan videreføres. Prosjektet omfatter også publisering av eksempelsamling og to filmer på KS sine hjemmesider.