Fylkesmannen i Oppland har bedt Østlandsforskning om å bistå med datagrunnlag i forbindelse med kommunereformen.

-Vi skal gi Fylkesmannen et mer omfattende datagrunnlag for de vurderinger av aktuelle  sammenslåingsalternativer de er pålagt å fremme for departementet.  I første omgang ser vi nærmere på Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og Valdres, sier prosjektleder Birgitta Ericsson. Østlandsforskning kan benytte seg av sin omfattende database over de ulike forhold ved kommunes struktur og funksjonalitet.

De neste årene skal 428 norske kommuner bli til rundt 100. I Oppland har kommunene selv gitt Fylkesmannen sine vurderinger knyttet til de forskjellige alternativene for kommunesammenslåing. Fylkesmannen i Oppland har henvendt seg til Østlandsforskning for å se på alternativene og få et bedre grunnlag for vurderingene, spesielt ut fra hva som er ‘funksjonelle samfunnsutviklingsområder’.

Dette betyr at forskerne skal se på hva slags samarbeid og interaksjon som allerede finnes. For eksempel hvor pendlingen går, vinner- og tapernæringer (i vekst og tilbakegang), spørsmål rundt fritidsboliger og befolkningsutvikling. Formålet er at Fylkesmannen får mer kunnskap til alternativene for å kunne komme med egne innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet skal være ferdig medio mars.