Innsparingspotensialet for en ny kommune i Midt-Gudbrandsdalen ligger i området 7-12 millioner kroner. Dette konkluderer forskere Per Olav Lund og Katrine Gløtvold-Solbu i en utredning for kommunene i Midt-Gudbrandsdalen.

Østlandsforskning har på oppdrag fra kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu utredet de økonomiske konsekvensene av en kommunesammenslåing. En ny kommune ville få ca. 13.500 innbyggere. Med innsparingspotensial menes frigjøring av økonomiske og personalmessige ressurser ved den kommunestørrelse.

Utredningen fokuserer på innsparinger rundt den politiske og administrative ledelsen. Den administrative ledelsen er avgrenset til toppledelsen og stabs/støtteapparatet i hver av de tre kommunene. På tjenestenivå er det analysert økonomisk potensiale i å slå sammen de to eksisterende landbrukskontorene til ett. Andre tjenester er ikke utdypet. I tillegg har forskerne forsøkt å belyse reisekostnadene ved ulike plasseringer av den nye kommuneadministrasjon.

Les artikkelen fra lokalavisa GD om notatet her. 

Les om notatet i lokalavisa Dølen her.