Omsorg 3.0 er Helseregion Sør-Gudbrandsdals delprosjekt i et nasjonalt innovasjonsprosjekt (Piloten) i regi av Fylkesmannen i Oppland, som i alt omfatter tre delpiloter.
Målet med prosjektet Omsorg 3.0 har vært å utvikle og etablere ny tenkning omkring helse, med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan kan vi etablere og organisere regional helse og omsorg hvis vi starter helt på nytt?
Østlandsforskning har følgeevaluert samtlige tre delpiloter og hovedprosjektet (den nasjonale Piloten). Dette notatet beskriver prosessen og de aktivitetene som har funnet sted i prosjektet Omsorg 3.0, og samler dokumentasjonen fra disse.

Bestill rapport

Omsorg 3.0 | (rapportnr. 201703)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X