Omsorg 3.0

Omsorg 3.0 er Helseregion Sør-Gudbrandsdals delprosjekt i et nasjonalt innovasjonsprosjekt (Piloten) i regi av Fylkesmannen i Oppland, som i alt omfatter tre delpiloter. Målet med prosjektet Omsorg 3.0 har vært å utvikle og etablere ny tenkning omkring helse, med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan kan vi etablere og organisere regional helse og omsorg hvis vi starter… Les mer »

Innovativ tålmodighet

Dette er sluttrapporten fra følgeevalueringen av Piloten, et prosjekt med mål om å etablere et nytt, langsiktig og forpliktende partnerskap mellom kommunene, næringslivet og forskningsintensive kunnskapsmiljøer i Oppland. Casene i prosjektet er tre innovasjonsprosjekt: Omsorg 3.0 i hhv Helseregionen Sør – Gudbrandsdal (Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu kommuner), Piloten Hadeland (Gran og Lunner kommuner) og… Les mer »

Teknologioverføring til mindre bedrifter. En evaluering av NTNF’s program for spredning av DAK/DAP og industriroboter

Rapporten omhandler evalueringen av NTNF’s program for spredning av DAK/DAP og industriroboter. Dette programmet var det første av sitt slag i NTNF. Rapporten viser at programmet gjennomgikk en usikker strategiprosess og ble teknologispesifikt, dvs avgrenset til formidling av forhåndsvalgte tekologier. Det nådde også færre bedrifter enn planlagt og hadde siden på DAK/DAP-siden relativt liten betydning…. Les mer »

Teknologipolitikk i OECD-land

Rapporten gir en sammenstilling av erfaringer og modeller fro teknologipolitikk i OECD-området. Dette gir et bakgrunnsmateriale for NTNF’s fortsatte satsing på programmer for teknologioverføring. Av viktige forhold kan nevnes kravet om en bredere strategi og den nye koblingen mellom teknologi- og regionalpolitikk.

Innovasjonsutvikling og kreativitet. Rapport fra et forsøk i verkstedindustrien.

Rapporten beskriver og analyserer et utviklingsprosjekt som tok sikte på å øke innovasjonsevnen til utvalgte bedrifter i Hedmark. Prosjektet er et forsøk, og evalueringen i denne rapporten vurderer sentrale sider ved prosjektet som strategi for innovasjon og omstilling.