Rapporten omhandler evalueringen av NTNF’s program for spredning av DAK/DAP og industriroboter. Dette programmet var det første av sitt slag i NTNF. Rapporten viser at programmet gjennomgikk en usikker strategiprosess og ble teknologispesifikt, dvs avgrenset til formidling av forhåndsvalgte tekologier. Det nådde også færre bedrifter enn planlagt og hadde siden på DAK/DAP-siden relativt liten betydning. På robotsiden var effekten god og resultatene i bedriftene er gode. Programmet ble fleksibelt ledet og ble ført videre i NTNF’s BUNT-program.

Bestill rapport

Teknologioverføring til mindre bedrifter. En evaluering av NTNF’s program for spredning av DAK/DAP og industriroboter | (rapportnr. 198916)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X