Teknologioverføring til mindre bedrifter. En evaluering av NTNF’s program for spredning av DAK/DAP og industriroboter

Rapporten omhandler evalueringen av NTNF’s program for spredning av DAK/DAP og industriroboter. Dette programmet var det første av sitt slag i NTNF. Rapporten viser at programmet gjennomgikk en usikker strategiprosess og ble teknologispesifikt, dvs avgrenset til formidling av forhåndsvalgte tekologier. Det nådde også færre bedrifter enn planlagt og hadde siden på DAK/DAP-siden relativt liten betydning…. Les mer »