DAK/DAP – kompetanseoppbygging i Østlandsforskning

Prosjektet er et ledd i programstyrets ønske om å bygge opp regional kompetanse innen spredning av DAK/DAP teknologi. Østlandsforskning har gjennom dette prosjektet bygd opp denne type kompetanse. Kunnskapsoppbyggingen skjedde gjennom deltagelse i NTNF-prosjekt DD 21228 «Mjøsprosjektet» og gjennom kunnskapsoverføring fra ISI AS, KMG Data-Plan AS og fra Norcunsult AS. Prosjektet gikk inn som en… Les mer »

Teknologioverføring til mindre bedrifter. En evaluering av NTNF’s program for spredning av DAK/DAP og industriroboter

Rapporten omhandler evalueringen av NTNF’s program for spredning av DAK/DAP og industriroboter. Dette programmet var det første av sitt slag i NTNF. Rapporten viser at programmet gjennomgikk en usikker strategiprosess og ble teknologispesifikt, dvs avgrenset til formidling av forhåndsvalgte tekologier. Det nådde også færre bedrifter enn planlagt og hadde siden på DAK/DAP-siden relativt liten betydning…. Les mer »

DAK/DAP – forsprosjekt innen områdene trevarer, betongforskalingselementer og fasadeelementer.

Forprosjektet har hatt som mål å vurdere behov for DAK/DAP innenfor tre grupper av bedrifter: Betong,/forskaling, fasadelementer, trebygg. For alle tre gruppene gjelder at de anvefales en nærmere vurdering med formål implementering av systemer tilpasset bedriftenes behov. Betong/forskaling (Con-Form): prosjektet konkluderer med at edriften har et stort potensiale for øket konkurranseevne. For optimal utnytelse av… Les mer »

DAK/DAP for mekaniske bedrifter i Mjøsområdet.

Prosjektet har hatt som mål å velge, anskaffe og implmentere DAKDAP-løsninger i fire mekaniske bedrifter i Mjøsområdet: Burøy Mekaniske Verksted AS, Moelven Mekaniske Industri AS, Thune-Maksiner AS og Øveraasen Motorfabrik & Mekaniske Verksted AS. Prosjektet ble organisert som et samarbeid mellom bedriftene, ISI AS, Norconsult AS og Østlandsforskning. Av de fire bedriftene som ønsker å… Les mer »

Teori og praksis – en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet

I forbindelse med planer om blant anna økt industrialisering ønsket trehusindustrien i Innlandet en kartlegging av nåværende og framtidige kompetansebehov i egen bransje, i tillegg ønsket man en oversikt over tilgjengelig utdanningstilbud i regionen. Analysen viser at det trolig vil bli økt behov for folk med mellomkompetanse, stabilt behov for folk med ingeniørkompetanse (men fortsatt… Les mer »