Rapporten beskriver og analyserer et utviklingsprosjekt som tok sikte på å øke innovasjonsevnen til utvalgte bedrifter i Hedmark. Prosjektet er et forsøk, og evalueringen i denne rapporten vurderer sentrale sider ved prosjektet som strategi for innovasjon og omstilling.

Bestill rapport

Innovasjonsutvikling og kreativitet. Rapport fra et forsøk i verkstedindustrien. | (rapportnr. 199108)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X