Innovasjonsutvikling og kreativitet. Rapport fra et forsøk i verkstedindustrien.

Rapporten beskriver og analyserer et utviklingsprosjekt som tok sikte på å øke innovasjonsevnen til utvalgte bedrifter i Hedmark. Prosjektet er et forsøk, og evalueringen i denne rapporten vurderer sentrale sider ved prosjektet som strategi for innovasjon og omstilling.