Kreativitet i organisasjoner. En teoretisk drøfting.

Teoretisk drøfting av kreativitet og omstilling i organisasjoner i lys av begreper fra ledelsesteori og kognitiv psykologi. Teoretisk notat i forbindelse med prosjektet «Innovasjonsutvikling i verkstedindustrien».

Innovasjonsutvikling og kreativitet. Rapport fra et forsøk i verkstedindustrien.

Rapporten beskriver og analyserer et utviklingsprosjekt som tok sikte på å øke innovasjonsevnen til utvalgte bedrifter i Hedmark. Prosjektet er et forsøk, og evalueringen i denne rapporten vurderer sentrale sider ved prosjektet som strategi for innovasjon og omstilling.

Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte

På vegne av Utdanningsdirektoratet og Ungt Entreprenørskap har Østlandsforskning gjennomført prosjektet Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. I undersøkelsen deltar 1700 elever i ungdomsskolen, 1400 elever i videregående skole, og rundt 50 lærere. Studien tar utgangspunkt i strategiplanens brede tilnærming til begrepet entreprenørskap. Målet er å undersøke hvorvidt opplæring til entreprenørskap bidrar til å utvikle elevers kompetanse… Les mer »