Articles in peer-reviewed journals

Johansen, V. (2015). Gender and self-employment: The role of mini-companies. Education + Training (forthcoming).

Johansen, V. & Somby, H.M. (2015). Does the “Pupil Enterprise Programme” influence grades among pupils with special needs? Scandinavian Journal of Educational Research (online first).

Johansen, V. (2015). Sick and still at school: An empirical study of sickness presence among students in Norwegian secondary school. BMJ Open 5 (9), 1-7.

Johansen, V. (2014). Entrepreneurship Education and Academic Performance. Scandinavian Journal of Educational Research. 58 (3), 300-314.

Johansen, V., Aronsson, G. & Marklund, S. (2014). Positive and negative reasons for sickness presenteeism in Norway and Sweden: A cross-sectional survey. BMJ Open 4 (2), 1-6.

Johansen, V. & Schanke, T. (2014). Entrepreneurship projects and pupils’ academic performance: A study of Norwegian secondary schools. European Educational Research Journal, 13 (2), 155-166.

Marklund, S., Aronsson, G., Johansen, V. & Solheim, L.J. (2014). Previous sickness presence among long-term sick-listed in Norway and Sweden: A retrospective study of prevalence and self-reported reasons. International Journal of Social Welfare (early view, doi: 10.1111/ijsw.12143)

Askheim, O.P., Andersen, J., & Guldvik, I. & Johansen, V.(2013). Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included? Disability & Society, 28 (3), 353-366.

Guldvik, I., Askheim, O.P. &  Johansen, V. (2013). Political citizenship and local political participation for disabled people. Citizenship Studies, 17 (1), 76-91.

Johansen, V. (2013). Entrepreneurship education and start-up activity: A gender perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 5 (2), 216-231.

Johansen, V. (2013). Risk factors of long-term sickness absence in Norway and Sweden. Nordic Journal of Social Research , 4, 1-12.

Johansen, V., Clausen, T.H. & Schanke, T. (2013). Entrepreneurship education and boys`and girls` perceptions of entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 19 (2), 127-141.

Johansen, V & Foss, L. (2013). The effects of entrepreneurship education – does gender matter? International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 20 (3), 255-271.

Johansen, V. & Schanke, T. (2013). Entrepreneurship education in secondary education and training. Scandinavian Journal of Educational Research, 57 (4), 357-368.

Johansen, V. (2012). Sickness presenteeism in Norway and Sweden. Nordic Journal of Social Research, 3, 1-14.

Johansen, V. & Clausen, T. (2011). Promoting the entrepreneurs of tomorrow: entrepreneurship education and start-up intentions among schoolchildren. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 13 (2), 208-129.

Guldvik, I., Askheim, O.P. & Johansen, V. (2010). Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift (1), 31-50..

Johansen, V. (2010). Entrepreneurship education and entrepreneurial activity.  International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 9 (1), 74-85.

van der Ros, J., Johansen, V. & Guldvik, I. (2010). Fra folkevalgt til utvalgt : kjønn, makt og kjønnsmaktbalanse. Tidsskrift for samfunnsforskning, (2), 221-248.

Johansen, V. (2009). Teoriperspektiver på barndom og betydningen av sosiale strukturerBarn (1), 69-85.

Johansen, V. (2009). Children and distributive justice between generations. Sociological Studies of Children and Youth 12, 55-79.

 

Articles in peer-reviewed anthologies

Johansen, V. (2014). Entreprenørskapsprosjekter og utvikling av unge menneskers entreprenørskapskompetanse. Johansen, V. & Støren, L. A. (ed.). Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter ( p. 127-146). Bergen: Fagbokforlaget.

Johansen, V. (2014). Kan entreprenørskapsprosjekter øke motivasjon og oppmøte? Johansen, V. & Støren, L. A. (red.). Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter ( p. 163-179). Bergen: Fagbokforlaget.

Johansen, V. & Foss, L. (2014). Effektene av Ungdomsbedrift og Studentbedrift: Hva betyr kjønn?  Johansen, V. & Støren, L. A. (ed.). Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter (p. 229-244). Bergen: Fagbokforlaget.

Johansen, V. & Schanke, T. (2014). Utbredelse av entreprenørskapstilbud i grunnopplæringen.

Johansen, V. & Støren, L. A. (ed.). Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter (p. 81-102). Bergen: Fagbokforlaget.

Johansen, V. & Schanke, T. (2014). Entreprenørskapsprosjekter og elevers skoleprestasjoner. Johansen, V. & Støren, L. A. (ed.). Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter (p. 147-162). Bergen: Fagbokforlaget.

Johansen, V. & Støren, L. A. (2014). Forskning på entreprenørskapsopplæring. Johansen, V. & Støren, L. A. (ed.). Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter (p. 13-28). Bergen: Fagbokforlaget.

Clausen, T. & Johansen, V. (2012). Cronbachs alpha. T. Eikemo & T.H. Clausen (ed.) Kvantitativ analyse med SPSS. 2. utgave (p. 268-279). Trondheim: Tapir.

Johansen, V., Schanke, T. & Clausen, T.H. (2012). Entrepreneurship education and pupils’ attitudes towards entrepreneurs. Burger-Helmchen, T. (ed.) Entrepreneurship – born, made and educated (p. 113-126). Rijeka: InTech.

Johansen, V. & Rønning, R. (2011). Social factors and long-term sickness absence: the need for a broader approach. Nordby, H., Tellnes, G. & Rønning, R. (ed.). Social aspects of illness, disease and sickness absence (p. 265-284). Oslo: Oslo Academic press.

Johansen, V., Schanke, T. & Solheim, L. (2011). Absence & alternative learning: the Company Programme and inclusive working life as a means to reduce high school absence. Nordby, H., Tellnes, G. & Rønning, R. (ed.). Social aspects of illness, disease and sickness absence (p. 243-264). Oslo: Oslo Academic press.

Johansen, V., Schanke, T. & Hauge, A . (2009). Den skal tidlig krøkes: entreprenørskap i skolen. I T. Johnstad & A. Hauge (ed.), Samhandling og innovasjon (p. 189-211). Vallset: Oplandske bokforlag.

 

Monographs

Aronsson, G., Johansen, V., Marklund, S., Rønning, R. & Solheim, L.J. (2015). Sjukfrånvarons dimensioner – svensk-norska jämförelser och analyser.  Stockholm: Liber. ISBN 978-91-47-11457-3

Johansen, V. & Støren, L.A. (2014) Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1626-0

Johansen, V. (2009) Children and distributive justice between generations: A comparison of 16 European countries. Trondheim: NTNU. PhD dissertation 10/2009. ISBN 978-82-471-1388-2

 

Research Reports

Spilling, O. R., Johansen, V. & Støren, L. A. (2015). Entreprenørskapsutdanning i Norge – status og veien videre: Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen. Oslo: NIFU.

Hagen, S.E. & Johansen, V. (2012). Entreprenørskap i utdanningen – samfunnseffekter. (ENRI report no. 17, 2012). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Batt-Rawden, K. (2014). Folkehelse og levekår i Oppland. Resultater på fylkesnivå. (ENRI report no. 9, 2014). Lillehammer: ENRI.

Johansen, V. & Mathisen, T. (2012). Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål. (ENRI report no. 14, 2012). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Schanke, T. (2011). Entreprenørskap i grunnopplæringen: status 2010. (ENRI report no. 5, 2009). Lillehammer: ENRI

Mathisen, T., Johansen, V. & Mathisen, S. (2011). Evaluation of Entrepreneurship in education: A project between Junior Achievement Uganda and Junior Achievement-Young Enterprise Norway. (ENRI report no. 17, 2011). Lillehammer: ENRI

Spilling, O. R. & Johansen, V. (2011). Entreprenørskap i utdanning: perspektiver og begreper. (NIFU-Rapport nr. 4, 2011). Oslo: NIFU.

Johansen, V., Askheim, O.P., Andersen, J. & Guldvik, I. (2010). Stabilitet og endring. Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. (ENRI report no. 16, 2009). Lillehammer: ENRI

Hoel, A., Renolen, M. & Johansen, V. (2010). Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror vi gjør. Hamar: The Centre for Equality.

Johansen, V. & Schanke, T. (2009). Trivsel og fravær i videregående opplæring. (ENRI report no. 8, 2009). Lillehammer: ENRI

Rønning, R., Schanke, T. & Johansen, V. (2009). Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen. (ENRI report no. 11, 2009). Lillehammer: ENRI

Johansen, V., Guldvik, I. & Askheim, O.P. (2009). Like muligheter til politisk deltakelse. Lillehammer: Lillehammer University College.

Johansen, V., Skålholt, A. & Schanke, T. (2008). Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. (ENRI report no. 8, 2008). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Schanke, T. (2008). Evaluation of pedagogical entrepreneurship: evaluation of the preparatory work on introducing entrepreneurship in Namibian secondary schools. (ENRI report no. 11, 2008). Lillehammer: ENRI

Johansen, V., Schanke, T. & Lauritzen, T. (2008). Ungt Entreprenørskap og regional utvikling. (ENRI report no. 18, 2008). Lillehammer: ENRI

Guldvik, I., Johansen, V. & Askheim, O. (2008). Tilgjengelighet ved valg. Lillehammer: Lillehammer University College.

Bråtå, H., Johansen, V. & Harris-Christensen, H. (2007). Evaluering av JYLITS: et prosjekt om fysisk aktivitet i skolen. (ENRI report no. 4, 2007). Lillehammer: ENRI

Eide, T.H. & Johansen, V. (2007). Jakten på arbeidsgleden. (ENRI report no. 9, 2007). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. (2007). Experiences from participation in JA-YE company programmes. (ENRI report no. 10, 2007). Lillehammer: Østlandsforskning

Johansen, V. & Lauritzen, T. (2007). Ung på Hadeland. (ENRI report no. 14, 2007). Lillehammer: ENRI

Lauritzen, T., Skålholt, A., Johansen, V. & Bergum, S. (2007). Evaluering av ANSA. (ENRI report no. 15, 2007). Lillehammer: Østlandsforskning

Johansen, V. & Skålholt, A. (2007). Enterprise 2010 in 2007. (ENRI report no. 19, 2007). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Lauritzen, T. (2007). Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste i videregående opplæring.  Lillehammer: Innlandet Revision.

Køhn, E. & Johansen, V. (2006). Ungdommens fylkesting i Hedmark: evaluering av perioden 1998-2005 med utgangspunkt i forbedringspotensialer (ENRI report no. 9, 2006). Lillehammer: ENRI

Bråtå, H., Johansen, V., Stubberud, K. & Vaagland, J. (2006). Midtveisevaluering av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon. (ENRI report no. 12, 2006). Lillehammer: ENRI

Bergum, S., Johansen, V. & Andersen, T. (2006). Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen. (ENRI report no. 13, 2006). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Andersen, T. (2006). Ung i Gjøvik. (ENRI report no. 16, 2006). Lillehammer: ENRI

Johansen, V., Eide, T.H. & Harris-Christensen, H. (2006). Forskning på entreprenørskapsopplæring i Norge. (ENRI report no. 19, 2006). Lillehammer: ENRI

 

Research Memos

Eide, T.H. & Johansen, V. (2014). Nullpunktsmåling av prosjektet «Mission Possible». Et prosjekt for å styrke samarbeidet rundt barn i risiko. (ENRI memo no. 1, 2014). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Batt-Rawden, K. (2014). Folkehelse og levekår i Oppland. Resultater for kommunene i Gjøvikregionen. (ENRI memo no. 9, 2014). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Batt-Rawden, K. (2014). Folkehelse og levekår i Oppland. Resultater for kommunene på Hadeland. (ENRI memo no. 10, 2014). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Batt-Rawden, K. (2014). Folkehelse og levekår i Oppland. Resultater for kommunene i Lillehammer-regionen. (ENRI memo no. 11, 2014). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Batt-Rawden, K. (2014). Folkehelse og levekår i Oppland. Resultater for kommunene i Midt-Gudbrandsdal. (ENRI memo no. 12, 2014). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Batt-Rawden, K. (2014). Folkehelse og levekår i Oppland. Resultater for kommunene i Nord-Gudbrandsdal. (ENRI memo no. 13, 2014). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Batt-Rawden, K. (2014). Folkehelse og levekår i Oppland. Resultater for kommunene i Valdres. (ENRI memo no. 14, 2014). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. (2013). Levekår i Dovre. (ENRI memo no. 8, 2013). Lillehammer: ENRI

Spilling, O., Hagen, S.E., Johansen, V. & Støren, L.A. (2013). Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen – hvor tjenlig er den som politisk instrument? Oslo: NIFU.

Johansen, V. & Lofthus, A. (2011). Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg. (ENRI memo no. 11, 2011). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. (2011). Ungdomsbedrift og entreprenørskap. (ENRI memo no. 17, 2011). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. (2010).  Innbyggerundersøkelse Sel kommune. (ENRI memo no. 3, 2010). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Rønning, R. (2009). Levekår i Oppland: Fordeling for Dovre og Lesja. (ENRI memo no. 7, 2009). Lillehammer: ENRI

Johannesen, N., Johansen, V. & Schanke, T. (2008). Likestilling i Elverum kommune. Hamar: The Centre for Equality.

Johansen, V. (2008). Menn og kvinner i lokalpolitiske lederposisjoner. (ENRI memo no. 7, 2008). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Lauritzen, T. (2008). Ung i Fet. (ENRI memo no. 9, 2008). Lillehammer: ENRI

Johansen, V., Schanke, T. & Lauritzen, T. (2008). Ungt Entreprenørskap og regional utvikling – Hovedkonklusjoner. (ENRI memo no. 17, 2008). Lillehammer: ENRI

Skålholt, A. & Johansen, V. (2008). Kjønn og kommunalpolitiske topposisjoner. (ENRI memo no. 6, 2008). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. (2007). Det gode liv med LAR? (ENRI memo no. 1, 2007). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. (2007). Evaluering av Din Framtid. (ENRI memo no. 11, 2007). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. (2007). Det lille kvantitative metodeheftet. (ENRI memo no. 17, 2007). Lillehammer: ENRI

Frydenlund, S., Eide, T.H. & Johansen, V. (2006). Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: 3. års følgeevaluering. (ENRI memo no. 7, 2006). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. (2006) Kundetilfredshetsundersøkelse TreSenteret. (ENRI memo no. 12, 2006). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Eide, T.H. (2006). Entreprenørskapsopplæring i skolen. (ENRI memo no. 13, 2006). Lillehammer: ENRI

Johansen, V. & Eide, T.H. (2006). Erfaring fra deltakelse i Studentbedrift? (ENRI memo no. 16, 2006). Lillehammer: ENRI

 

Essays in journals and newspapers

Johansen, V. (2015). Entreprenørskap og ungdom. Gudbrandsdølen Dagningen.

Johansen, V., Aronsson, G., Marklund, S. & Solheim, L. J. (2015). Derfor går vi på jobb når vi er syke. LO Aktuelt (4): 52-53.

Lundhaug, K. & Johansen, V. (2015). Hvordan står det til med hedmarkingene? Hamar Arbeiderblad.

Johansen, V. & Lundhaug, K. (2015). Kan bidra til mer kunnskap om helse. Hamar Arbeiderblad.

Askheim, O.P., Andersen, J., Guldvik, I. & Johansen, V. (2011). Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere. Velferd (3): 26-28.

Johansen, V. & Rønning, R. (2010). En bredere tilnærming til langtidsfravær. Gudbrandsdølen Dagningen.

Johansen, V. & Schanke, T. (2010). Mer trivsel med Ungdomsbedrift – og mindre skolefravær. Velferd (3/4), 40-43.

Guldvik, I., Askheim, O.P. & Johansen, V. (2009). Funksjonshemmede – en ekskludert gruppe i politikken. Velferd 2009 (6), 26-28.

Guldvik, I., Askheim, O.P. & Johansen, V (2009): Funksjonshemmede – ekskludert i politikken. .Nettavisen forskning.no.

Guldvik, I., Askheim, O.P. & Johansen, V. (2009). For få funksjonshemmede politikere. Klassekampen.

Johansen, V. & Schanke, T. (2009). Trivsel, motivasjon og fravær. Se mulighetene 2009 (2), 4-5.

Johansen, V. & Schanke, T. (2009). Seks av ti unge vil flytte. Gudbrandsdølen Dagningen.

Johansen, V. & Schanke, T. (2009). Utdanning, yrke og bosted. Hamar Arbeiderblad.

Johansen, V. & Schanke, T. (2009). Risikofaktorer for fravær. Hamar Arbeiderblad.

Johansen, V. & Schanke, T. (2009). Hvorfor er ungdom borte fra skolen? Romerikes blad.

Johansen, V. & Schanke, T. (2009). Risikofaktorer for skolefravær. Østlandets blad.

Johansen, V. & Schanke, T. (2009) Risikofaktorer for skolefravær. Gudbrandsdølen Dagningen.

Johansen, V. & Rønning, R. (2009). Overvekt og fedme. Vigga.

Johansen, V. & Rønning, R. (2009). Helse- og helsetilbud i Dovre og Lesja. Vigga.

Johansen, V. (2009).  Kostholdsvaner. Vigga.

Johansen, V. (2009). Alkohol- og tobakksvaner. Vigga.

Johansen, V., Guldvik, I. & Van der Ros, J. (2009). Kvinner i lokalpolitikken. Hamar Arbeiderblad.

Johansen, V., Guldvik, I. & Van der Ros, J. (2009). Kvinner i lederverv. Oppland Arbeiderblad.

Johansen, V, Guldvik, I. & Van der Ros, J. (2009). Langt fram til kjønnsbalanse. Sunnmørsposten.

Johansen, V., Guldvik, I. & Van der Ros, J. (2009). Kjønnsbalanse i lokalpolitikken. Gudbrandsdølen Dagningen.

Guldvik, I., Askheim, O.P. & Johansen, V. (2008). Stemmerett for alle. Kommunal rapport 2008 (11).

Johansen, V. (2008). Entreprenørskapsopplæring og ungdoms læringsutbytte. Gudbrandsdølen Dagningen.

Lauritzen, T. & Johansen, V. (2007). Fattigdom og livet på skolen. Avisa Hadeland.

Johansen, V. & Lauritzen, T. (2007). Voldens ansikt. Avisa Hadeland.

Johansen, V. & Nordberg, S. (2007). Hvordan er det egentlig å være ung på Hadeland? Avisa Hadeland.

Johansen, V. & Lauritzen, T. (2007). Sunn ungdom på Hadeland. Avisa Hadeland.

Andersen, T. & Johansen, V. (2006). De unge trives i Gjøvik. Oppland Arbeiderblad.

Johansen, V. & Andersen, T. (2006). Tiltak for unge i Gjøvik. Oppland Arbeiderblad.

Johansen, V. (2003). Barns økonomiske situasjon i et generasjonsperspektiv. Barn 2003 (1), 37-51.