Teoretisk drøfting av kreativitet og omstilling i organisasjoner i lys av begreper fra ledelsesteori og kognitiv psykologi. Teoretisk notat i forbindelse med prosjektet «Innovasjonsutvikling i verkstedindustrien».

Bestill rapport

Kreativitet i organisasjoner. En teoretisk drøfting. | (rapportnr. 199327)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X