I dette notatet utredes, drøftes og oppsummeres 3K alternativet med utgangspunkt i ekspertutvalgets kriterier. 3K består av kommunene Alvdal, Tynset og Tolga. Utredningen er et tilleggsoppdrag til kommunereformutredningen i Nord-Østerdal – ØF rapport 03/2016.

Bestill rapport

Kommunereformen 3K i Nord – Østerdal, Alvdal, Tynset og Tolga | (rapportnr. 201605)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 150,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X