Hva er fordelene og ulempene med en kommunereform i Nord-Østerdalen og hva betyr det for økonomien?

Hva er fordeler og ulemper ved å slå sammen kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen? I samarbeid med Telemarksforsking og Trøndelag Forskning og utvikling (TFoU) skal Østlandsforskning utrede alternativene for disse seks kommuner.

Formålet med studien er å utrede tre alternativer:

  1. det såkalte 0-alternativet, der dagens kommunestruktur fortsetter,
  2. sammenslåingsalternativet, dvs. å danne en ny kommune bestående av Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen,
  3. 6+-alternativet, dvs dagens kommunestruktur men med mer tjenestesamarbeid.

Kommunereform

Mange distriktskommuner står overfor spørsmålet om de skal slå seg sammen eller fortsette å bestå som selvstendig kommune.

Teamet fra Telemarksforskning, TFoU og Østlandsforskning har allerede utredet alternativene for kommunene Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer (les rapporten her) Flatanger kommune (les rapporten her) og arbeider nå med Frosta kommune.

Spesielt for prosjektet i Nord-Østerdalen er at forskerne i tillegg til utredningen også skal være prosessveiledere til arbeidsgrupper i kommunene.

-Veilederen skal innkalle til, iverksette og være sekretær for delutredninger for fire avgrensede tjenesteområder, forklarer forsker Per Olav Lund. Områdene gjelder kommunenes rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratiforvalter. Disse funksjoner er knyttet til kriteriene for en god og robust kommunestruktur, som regjeringens ekspertutvalg for kommunereform har satt.

Arbeidet med utredningen for Nord-Østerdalen starter denne uke og rapporten skal være ferdig i løpet av mars.