Forskning på kommuner med vedvarende nedgang i befolkning tyder på at få av dem tar helhetlige strategiske grep for å tilpasse seg. Dette viser en studie Østlandsforskning har gjort for Distriktssenteret.

Flere kommuner med befolkningsnedgang har visjoner eller slagord som skal fylle disse kommunene med et positivt innhold. Det er midlertid utydelig i hvilken grad dette er videreført i strategier og planer.

Bakgrunn

Prosjektet for Distriktssenteret er en gjennomgang av norsk, svensk og dansk litteratur om kommuner med befolkningsnedgang. Rapporten gir oversikt over hvilke strategier, planer og tiltak som disse kommunene har i forhold til synkende folketall.

I hovedtrekk viser litteraturen at kommuner som har vedvarende befolkningsnedgang velger å satse på vekst i befolkningen, og samtidig tar de en rekke grep for å tilpasse seg nedgangen, en eldre befolkning og ofte dårlig kommunal økonomi. Kommunene synes derimot i liten grad å ta helhetlige strategiske grep for en tilpasningspolitikk.

Konklusjoner

Studien peker på at det bør skje en kunnskapsoppbygging. Det er behov for innsikt i hvordan kommuner med vedvarende nedgang i befolkningen ser på seg selv, og om de fyller dette med et positivt innhold og følger det opp i strategier, planer og tiltak. I tillegg er blant annet spørsmålet hvordan planlegging og planleggingskapasitet kan styrkes i kommuner med befolkningsnedgang. Hvordan kan fritidsboliger og fritidsbeboere i større grad bli en ressurs for kommuner med befolkningsnedgang?

Det er nødvendig med mer kunnskap om helhetlige strategier og planer for hvordan kommuner med befolkningsnedgang kan manøvrere i slike sammenhenger. Det er også behov for forskning på hvordan fylkeskommunale strategier og planer omhandler regioner og kommuner med befolkningsnedgang og hvordan de legger grunnlaget for tiltak i forhold til disse.

Les hele rapporten her