«Rapporten vi lager i dag må dere lese nøye» uttalte en ungdom fra Hamarregionen på Framtidsverkstedet «Kommunereformen- angår den meg?» forrige måneden. Nå er notatet om ungdommens syn på kommunereform ferdig. På en pressekonferanse i dag fikk ordførere og politikere presentert god råd.

Bakgrunnen for arbeidet, som er utført av forsker Per Olav Lund, er at Fylkesmannen i Hedmark ønsket at også de unges synspunkter blir belyst. Ungdommer fra Ungdommens fylkesting i Hedmark deltok i arbeidet.

Hva er ungdommer i Hedmark opptatt av og hvordan ser de for seg fremtiden? Hvor vil de ta utdanning og hvor ønsker de å bo? Hva synes de om tilbudet til ungdommer i dag? Hvordan ser de for seg kommunen om 20 år? Dette er blant annet spørsmål som blir tatt opp i notatet som kan lastes ned her.