Kategoriserte innlegg: Internasjonalt samarbeid

Nytt EU-prosjekt ESIRA skal forbedre inkludering i rurale områder

-Jeg har stor tro på lokale initiativer som kommer fra grasrota og det blir spennende å bidra til å sette i stand faktiske piloter å forske på dem. Samfunnsgeograf Aleksander Bern vet hva han skal jobbe med de neste fire år. ESIRA heter prosjektet som Bern og kollegaer i høst har fått 7 million kroner… Les mer »

Vellykket studietur for greske vannforskere i prosjektet Water Matters

Er det en kjempestor skje eller en gammeldags spade? Og hva har den med vann å gjøre? Fire greske vannforskere fra Hellenic Centre for Marine Research, (HMCR) Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters i Athen samles på Presthaugen i Lom og studerer en tradisjonell sjeltreko. Med lette bevegelser demonstrerer guide og bonde Nils… Les mer »

Får EU-midler for forskning på innvandring

picture shows a passport controll sign in a EU country

Østlandsforskning er en av partnere i det nye Horisont 2020-prosjektet MATILDE. Forskningspartnere i 10 europeiske land skal undersøker hvordan migrasjon påvirker lokal utvikling og samhørighet. Hypotesen er at utenlandsk innvandring kan være viktig for sosial og økonomisk utvikling i rurale fjellregioner. Matilde står for Migration impact assessment to enhance Integration and local development in European… Les mer »

Horisont 2020-prosjekt om sosial innovasjon

Østlandsforskning er deltaker i et europeisk samarbeid om å utvikle kunnskap og policy for å fremme sosial innovasjon i marginale rurale områder. Prosjektet har tittelen ‘Social Innovation in Marginal Rural Areas’ (SIMRA) og finansieres gjennom EUs forskningsprogram Horisont 2020. –Prosjektet gir instituttets fagmiljø en solid plass blant sentrale europeiske forskningsmiljøer på tema innovasjon og rural… Les mer »

Fra Alpene til Storgata

I nord-Italia er han vant til å ha omkring 350 kolleger fra 36 nasjoner. Østlandsforskning i sommermodus er en litt annen opplevelse. Men akkurat nå kan Thomas Streifeneder ikke tenke seg et bedre sted for et forskeropphold. På Lillehammerkontoret finner han ro til å skrive et utkast om ‘Sustainable Agriculture and Rural Development in Carpathian region’…. Les mer »