Høsten har kommet til Innlandet og vi er godt i gang med gamle, langsiktige prosjekter og starter opp en del nye. I tillegg har vi fått fire nye kolleger, tre på Lillehammer-kontoret og en med Hamar som base. Les her hva som skjer i Østlandsforskning:

Nye prosjekter

  • For Kommunal- og Moderniseringsdepartementet skal vi gjøre en dyptgående metaanalyse av faktorene som påvirker innflytelsen fritidsboligutvikling har på lokalsamfunnet når det kommer til sosio-kulturell og samfunnsmessig utvikling. Dette har betydning for hvorvidt fritidsboligutviklingen kan gjøres på en måte som er sosialt bærekraftig. Analysen skal være ferdig før jul.
  • Lillehammer museum ønsker å teste teoriene reiselivsforsker Veronica Blumenthal skrev om i sin PhD-avhandling om altoppslukende opplevelser. I samarbeid med Stiftelsen Lillehammer museum skal Blumenthal utvikle opplevelsesprodukter basert på disse teoriene, som så skal settes ut i live på stiftelsens museer. Hun skal dermed følge et eksperimentelt forskningsdesign, slik som man kanskje kjenner fra medisinsk forskning. Der noen av de besøkende får prøve en type ny opplevelse, andre får prøve en annen type opplevelse, en tredje gruppe får prøve en tredje type opplevelse og til sist vil det være en gruppe som ikke får noen ny type opplevelse, men kun skal vurdere hvordan opplevelse av å besøke museene er i dag. Disse utgjør dermed det vi kaller en kontrollgruppe og er viktig for å kunne vise den reelle effekten disse nye opplevelsesproduktene mulig har for gjestenes vurdering av museumsbesøket.
  • Likestilling i koronatid handler om hvordan arbeidsdeling i hjemmet – arbeid, husarbeid, omsorg for barn – har vært gjennom pandemien, både under nedstengning og etter gjenåpning av samfunnet. Har du lyst å bidra til dette prosjektet kan du lese mer her.

Noen nyheter fra andre prosjekter

Delingsøkonomiprosjektet CreaTur, som Østlandsforskning driver med partnere i Senter for Reiselivsforskning, skal blant annet avdekke potensiale for delingsøkonomi i Innlandet slik at reiselivet kan dra nytte av dette. Forskerne har analysert svarene i en spørreundersøkelse som avdekker at vi deler turutstyr tross koronapandemien. De har også intervjuet brukere av delingsplattformer. Creatur-prosjektet og samarbeidet med Sykkel i Gudbrandsdalen initiativet ble nettopp presentert på den internasjonale forskningskonferansen “29th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research – Shaping mobile futures: Challenges and possibilities in precarious times”

Forskningsprosjektet CreaTur har invitert masterstudenter til å delta på en innovasjons cup rundt temaet ‘dele-ykkel’

Nylig publiserte Creatur-gjengen en kronikk i DN om deling

De har også blitt intervjuet om fenomenet, både på TV2 og i Dagsrevyen.

EU-prosjekt

Horisont2020-prosjektet Matilde, som vi jobber med sammen med 25 partnere i 10 europeiske land, har levert flere rapporter i det siste. Matilde ser på hvordan innvandring påvirker lokal utvikling i små distriktskommuner i hele Europa. På denne siden finner du samlende rapportene som er resultatet av blant annet intervjuer gjort i alle deltakende land. I Norge studerer forskerne Nord-Østerdalen og Midt-Gudbrandsdalen og Matilde skal her i november avholde idéverksteder som kan bidra til å skape levedyktige og inkluderende lokalsamfunn. 2. og 3. november inviteres det til workshop på Dale-Gudbrands Gard i Hundorp. 10.-11. november er workshoppen på Tynset.

Les mer om påmelding til ideverkstedene i Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen her 

Prosjektpartner i Matilde, Innlandet Fylkeskommune er intervjuet om utfordringene innvandrer i Norge møter i koronatiden (engelsk).