En spørreundersøkelse, en rapportlansering og et nytt prosjekt: det er travle dager for forsker Janne Bromseth. Hun er er prosjektleder for en evaluering av Regnbuefyrtårnmerket. Regnbuefyrtårn er et kvalitetsmerke for arbeidsplasser som har gjennomført grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold og satt i gang endringsprosesser for å fremme likeverdige tjenester og trygt arbeidsmiljø. Sammen med kollegaer undersøker Bromseth hvilke erfaringer regnbuemerkede virksomheter har gjort seg og hva slags effekter fyrtårnsprosessen har for både for brukere og ansatte. Prosjektet Regnbuefyrtårneffekten er finansiert av Stiftelsen DAM i samarbeid med foreningen FRI.

Bryter du med forventninger til kjønn og/eller seksualitet, og har du erfaringer fra en virksomhet som er Regnbuefyrtårn? Da ønsker vi å høre om dine erfaringer!

Du finner nettsiden om Regnbuefyrtårn-prosjektet med lenke til spørreskjema her

Ny rapport om LHBTI-personers levekår

dame krøller smil grønn bluse

Janne Bromseth

Bromseth er denne uke i Reykjavik for å lansere rapporten ‘Han gick in i garderoben igen’ på en high level meeting i Nordisk råd. Rapporten gir en kunnskapsoversikt som beskriver forskningstilstanden på eldre LHBTI-personers levekår og deres møte med omsorg og sosial omsorg i Norden. Den beskriver hvordan LHBTI-perspektivet ivaretas i utdanning for profesjoner som møter målgruppen.

Les hele rapporten ‘Han gick in i garderoben igen’ her (svensk med engelsk sammendrag)

Forskningen viser at det er behov for økt LHBTI-kompetanse innen omsorg og sosial omsorg. Bromseth gir en rekke anbefalinger som er delt inn på ulike nivåer og gjelder alt fra å bedre språk og kommunikasjon med den enkelte omsorgsmottaker i hverdagen, til å forbedre transomsorgen på et strukturelt nivå.

Nytt prosjekt

Anbefalingene til Nordisk råd har ledet til et et nytt forskningsprosjekt, om skeive perspektiver i helseutdanningene, finansiert av Stiftelse Dam. Dette prosjektet starter opp i 2024 og går over fire år.