Janne Bromseth

Janne Bromseth har en doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU med kjønnsforskning som hovedfelt. Hun har i mange år forsket og undervist ved kjønnsforskningsenheten ved Stockholms universitet og Universitet i Uppsala, og jobbet med å utvikle normkritisk pedagogikk og prosjekter knyttet til lhbtiq-personers livsløpsfortellinger og aldringsvilkår i Sverige og Norge. Et sentralt interesseområde har vært hvordan en kan skape normbevisste, personsentrerte møter i helse- og omsorgsvirksomheter. Janne er opptatt av å få integrert kunnskap og perspektiv i kommunal sektor. Som faglig leder for Skeiv kunnskap, har hun blant annet har fått implementert Regnbuefyrtårn for seniorsentre i Oslo. Janne begynte i Østlandsforskning i mai 2023 og er i avslutningsfase av et Nordisk råd-prosjekt som kartlegger eldre LGBTI (lesbian, gay, bisexual, tran og intersex)- personers erfaring med helse- og omsorgstjenester i Norden, og kunnskap om kjønn og seksualitet i helse- og sosialfaglig utdanning og profesjonsutøving i Norden.