Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Gudbrand Lien er død.

Gudbrand var over mange år tilknyttet Østlandsforskning i ulike roller. Først i delt stilling og deretter i en bistilling som forsker i perioden 2003 til 2012. Fra 2017 til 2018 satt han som styremedlem i Østlandsforskning AS for hhv Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Innlandet. Da Østlandsforskning ble virksomhetsoverdratt til Høgskolen i Innlandet i 2019 var Gudbrand vårt fakultetets prodekan forskning. I de siste årene har han foruten å være vår gode kollega, samarbeidet med flere av Østlandsforsknings forskere på ulike forskningsprosjekt.

Våre tanker går til Gudbrands nærmeste familie og kollegaer.