Strategiarbeid i kommuner. Muligheter og problemer, basert på erfaringer fra Tynset kommune.

Prosjektet er en del av et kompetanseprogram finansiert av kommunenes sentralforbund. I prosjektet har vi vært opptatt av hvordan strategisk planlegging og strategisk ledelse kan innpasses i kommunale organisasjoner. Hovedvekten er lagt på kommunenes arbeid med næringsutvikling, med grunnlag i erfaringer fra Tynset har vi forsøkt å avdekke muligheter, begrensninger og betingelser for strategisk ledelse… Les mer »

Næringsutvikling i Hurum

Prosjektet har vært finansiert av Luftfartsverket, Hurum-prosjektet. Faglig har prosjektet vært knyttet til Hurum kommune. Kapittel 1 er en grov analyse av befolknings- og næringsutviklingen i Hurum. Kapittel 2 oppsummerer synspunkter som kom fram gjennom intervju med bedriftsledere i kommunen. Kapittel 3 oppsummerer resultatene fra en idedugnad om næringsutvikling. I kapittel 4 drøftes utviklingen av… Les mer »

Kommunikasjonsbehov for OL.

Lukket rapport. Kort analyse og vurdering av sysselsetting i Lillehammer og Mjøsregionen som følge av OL-94. Periodene både før og under og etter er vurdert.

Norway Crafts produsentregister – et prosjekt

Rapporten gir en oversikt over registreringer som er gjort av produsenter innen husflidsinspirert håndverk og småindustri. Det gis en vurdering av hvilke registre som synes å ta opp i seg opplysninger relevante for Norway Crafts, og endelig skisseres ulike løsninger for et framtidig Norway Crafts register

Læring for næring…

Rapporten drøfter forholdet mellom utdanning og næringsutvikling i Hedmark fram mot år 2000 med vekt på vidaregåande opplæring.