Rapporten drøfter forholdet mellom utdanning og næringsutvikling i Hedmark fram mot år 2000 med vekt på vidaregåande opplæring.

Bestill rapport

Læring for næring… | (rapportnr. 199105)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 85,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X