Menn i helse-en statusoppdatering

Rapporten omhandler statusen på det nasjonale prosjektet «Menn i helse». Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet NAV-ytelse, med mål om å få fagbrev som helsefagarbeider. Statusrapporten bygger videre på anbefalingene fra følgeevalueringen Østlandsforskning gjennomførte i perioden 2016-2018 på oppdrag fra KS. Hensikten med denne rapporten er å… Les mer »

«… hadde jeg visst hvor interessant dette yrket er, så hadde jeg gjort det for mange år siden». Følgeevaluering av det nasjonale prosjektet Menn i helse.

Denne rapporten omhandler følgeevalueringen av det nasjonale prosjektet Menn i helse. Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet Nav-ytelse med mål om å bli helsefagarbeider. Følgeevalueringen har gått fra 2016-2018 og er gjennomført på oppdrag fra KS. Hensikten med følgeevalueringen er å få frem ulike perspektiver og erfaringer… Les mer »

Kunnskap og kunnskapshull i landskapet prosjektbasert læring. En eksplorerende undersøkelse av forskningslitteraturen

Denne litteraturstudien belyser prosjektbasert læring. Hensikten har vært å finne frem til kunnskap som kan bidra til å utvikle prosjektbasert læring som læringsstrategi ved Krigsskolen. Studien er gjennomført som en eksplorerende litteraturstudie. Litteraturstudien tyder på at forskningen har to «hovedspor», nemlig et læringsteoretisk og et sosialpsykologisk. Av dette følger det at forskning som kan belyse… Les mer »

Ungdom fra Tolga. Hva vil de bli og hvor vil de bo?

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse blant ungdom i Tolga. Hensikten med undersøkelsen har vært å belyse sammenheng mellom utdanning, kjønn og bostedønske hos ungdom 18-23 år i Tolga kommune.