Rapporten omhandler statusen på det nasjonale prosjektet «Menn i helse». Menn i
helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet NAV-ytelse, med
mål om å få fagbrev som helsefagarbeider.
Statusrapporten bygger videre på anbefalingene fra følgeevalueringen Østlandsforskning
gjennomførte i perioden 2016-2018 på oppdrag fra KS. Hensikten med denne rapporten er
å vurdere hvordan Menn i helse har jobbet med å videreutvikle prosjektet i tråd med anbefalingene.
I tillegg ønsker KS svar på ulike problemstillinger knyttet til utdanningsmodellen,
måloppnåelse og effekter.
Datainnsamlingen ble gjennomført våren 2020. Totalt 21 informanter fordelt på tre fylker ble
intervjuet.

Bestill rapport

Menn i helse-en statusoppdatering | (rapportnr. 202008)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X