Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse blant ungdom i Tolga. Hensikten med undersøkelsen har vært å belyse sammenheng mellom utdanning, kjønn og bostedønske hos ungdom 18-23 år i Tolga kommune.

Bestill rapport

Ungdom fra Tolga. Hva vil de bli og hvor vil de bo? | (rapportnr. 198923)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X